Centrum Kultury i Edukacji „na Pięknej”

Szanowni Państwo,

W roku 2014/2015 w budynku szkolnym Szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny ruszyło Centrum Kultury i Edukacji "na Pięknej". Centrum oferuje bogaty program zajęć muzycznych, tanecznych, plastycznych, językowych i kulturalnych, zarówno w formie cotygodniowych kursów, jak i jednorazowych wydarzeń. Zajęcia odbywają się na I piętrze budynku przy ul. Pięknej 24/26, w dni powszednie (po 16:00 zajęcia dla dzieci i młodzieży; po 18:00 zajęcia dla dorosłych) oraz w weekendy.
Zapisy na zajęcia oraz wszelkie pytania lub sugestie prosimy przesyłać na adres email: w.bedynski@cpz.edu.pl .

dr Wojciech Bedyński, Kierownik Centrum